Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Monitorul oficial local Hotariri C.L. Hotariri C.L.
Navigare
Autentificare


Ai uitat parola?
 
Actiuni document

Hotariri C.L.

In sus cu un nivel

anul 2019.

Hotarirea 1
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici/ 11.01.
Hotarirea 3
privind aprobare retea scolara pentru anul scolar 2019- 2020/ 31.01.
Hotarirea 4
aprobare plan de actiuni si lucrari de interes local ptr. pers. apte de munca beneficiare de L. 416 din 2001/ 31.01.
Hotarirea 5
privind aprobare concesionare prin metoda directa a unui teren/ 31.01.
Hotarirea 7
privind insusirea analizei stadiului de inscriere in R.A./ 31.01.
Hotarirea 10
actualizare Plan de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Jegalia/ 31.01.
Hotarirea 12
aprobare deviz general actualizat si a cofinantarii unui obiectiv de investitii/ 25.02.
Hotarirea 13
aprobare deviz general actualizat obiectiv de investitii "Modernizare drumuri de interes local"/ 25.02.
Hotarirea 14
modificare contract de concesiune/ 25.02.
Hotarirea 15
privind incetare prin renuntare la contract de concesiune/ 25.02.
Hotarirea 16
privind declararea unui teren intravilan de 7196 m.p./ 25.02.
Hotarirea 17
privind incetare contract de concesiune/ 25.02.
Hotarirea 18
modificare H.C.L. 23 din 1999/ 25.02.
Hotarirea 19
privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2859 din 03.07.2012/ 25.02.
Hotarirea 20
aprobare concesionare spatiu cu destinatia cabinet medical/ 25.02.
Hotarirea 23
aprobare dezmembrare in doua loturi a unui imobil- teren intravilan/ 25.02.
Hotarirea 24
aprobare dezmembrare in doua loturi a unui imobil- teren intravilan/ 25.02.
Hotarirea 25
modificare organigrama/ 25.02.
Hotarirea 26
aprobare concesionare prin licitatie publica deschisa asuprafetei de 1281 m.p./ 25.03.
Hotarirea 27
aprobare incheiere acord/25.03.
Hotarirea 28
prelungire contract de inchiriere nr. 1 din 29.04.2014/ 25.03.
Hotarirea 29
prelungire contract de inchiriere nr.2 din 29.04.2014/ 25.03.
Hotarirea 30
infiintare retea de distributie gaze/ 25.03.
Hotarirea 31
privind neasumarea responsabilitatii/25.03.
Hotarirea 32
privind alegerea presedintelui de sedinta/ 25.03.
Hotarirea 33
aprobare solicitare transmitere imobil/ 25.03.
Hotarirea 34
aprobare asociere in parteneriat a comunei Jegalia cu A.J.V.P.S. Calarasi ptr. implementare proiect "CENTRU MULTIFUNCTIONAL/ COMPLEX PESCARESC PENTRU EDUCATIE SI RECREEERE"/25.03.
Hotarirea 35
aprobare depunere spre finantare proiect: "CENTRU MULTIFUNCTIONAL/ COMPLEX PESCARESC PENTRU EDUCATIE SI RECREERE"/ 25.03.
Hotarirea 36
aprobare studiu de fezabilitate- "CENTRU MULTIFUNCTIONAL/ COMPLEX PESCARESC PENTRU EDUCATIE SI RECREERE"/ 25.03.
Hotarirea 37
aprobare si finantare proiect- "CENTRU MULTIFUNCTIONAL/ COMPLEX PESCARESC PENTRU EDUCATIE SI RECREERE"/ 25.03.
Hotarirea 38
aprobare buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2019/ 24.04.
Hotarirea 39
aprobare utilizare de sume din excedentul bugetar al anului 2018/ 24.04.
Hotarirea 40
aprobare numar de asistenti personali si indemnizatii lunare pentru anul 2019/ 24.04.
Hotarirea 41
aprobare organigarama si stat de functii/ 24.04.
Hotarirea 42
indexare impozite si taxe locale/ 24.04.
Hotarirea 43
aprobare inchiriere prin licitatie deschisa suprafata de 288 m.p./ 24.04.
Hotarirea 44
prelungire contract de inchiriere nr. 3 din 29.04.2014/ 24.04.
Hotarirea 45
privind asumarea respectarii prevederilor legislatiei in privinta deseurilor/ 24.04.
Hotarirea 46
aprobare si organizare desfasurare concurs de pescuit/ 24.04.
Hotarirea 47
privind trecerea unui imobil- teren intravilan in suprafata de 14.211 m.p./ 24.04.
Hotarirea 48
privind aprobare depunere spre finantare proiect- "Centru Multifunctional/ Complex Pescaresc pentru Educatie si Recreere"/ 14.05.
Hotarirea 49
privind aprobare si finantare proiect- "Centru Multifunctional/ Complex Pescaresc pentru Educatie si Recreere"/ 14.05.
Hotarirea 50
actualizare indicatori thnico- economici ptr. obiectivul de investitii: "Construirea unui sistem de compostare, ambalare/ peletizare in comuna Jegalia"/ 29.05.
Hotarirea 51
privind completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al comunei Jegalia/ 29.05.
Hotarirea 52
aprobare cont de executie bugetara partiala la 31 martie 2019/ 29.05.
Hotarirea 53
aprobare realizare proiect "Construire complex sportiv str. Tudor Vladimirescu nr. 48- 50, sat Gildau, com Jegalia"/ 29.05.
Hotarirea 54
aprobare demolare imobil corp C1 gradinita Gildau/ 29.05.
Hotarirea 56
privind predarea de amplasament situatin comuna Jegalia, sat Gildau/ 26.06.
Hotarirea 57
aprobare documentatie tehnico- economica ptr. investitia "Construire Complex Sportiv str. T. Vladimirescu nr. 48- 50, sat Gildau"/ 26.06.
Hotarirea 58
privind aprobare Regulament de Organizare si Functionare al Compartimentului de Asistenta Sociala/ 26.06.
Hotarirea 59
privind aprobare Strategie de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2019- 2024/ 26.06.
Hoatarirea 61
alegere presedinte de sedinta/ 18.07.
Hotarirea 62
rectificare buget local la 2019/ 18.07.
Hotarirea 63
aprobare utilizare suprafata de 130 m.p. decatre P.F.A. SPIREA CTIN CORNEL/ 18.07.
Hotarirea 64
aprobare utilizare sume din excedent bugetar/ 30.07.
Hotarirea 65
aprobare ziua comunei/ 30.07.
Hotarirea 66
aprobare incheiere contract de comodat/ 30.07.
Hotarirea 67
aprobare incheiere contract de comodat/ 30.07.
Hotarirea 68
aprobare incheiere contract de comodat/ 30.07.
Hotarirea 69
insusire analiza stadiu de inscrieire a datelor in registrul agricol/ 30.07.
Hotarirea 70
aprobare raport asupra activitatii desfasurate de asistentii personali/ 30.07.
Hotarirea 71
aprobare deviz general actualizat/ 20.08.
Hotarirea 72
privind aprobare cont de executie partial/ 20.08.
Hotarirea 73
rectificare buget local/ 20.08.
Hotarirea 74
modificare organigrama si stat de functii/ 20.08.
Hotarirea 75
rectificare buget local/ 04.09.
Hotarirea 76
rectificare bugetara/ 27.09.
Hotarirea 79
R.O.F.- revizuit/ 27.09.
Hotarirea 80
desemnare reprezentanti C.L. in consiliul de administratie al scolii gimnaziale nr. 1/ 27.09.
Hotarirea 81
alegere presedinte de sedinta/ 27.09.
Hotarirea 82
insusire raport de audit/ 10.10.
Hotarirea 83
rectificare bugetara/ 29.10.
Hotarirea 84
reorganizare S.V.S.U./ 29.10.
Hotarirea 85
aprobare cont de executie partial/ 06.11.
Hotarirea 86
aprobare Regulament de concesiune al bunurilor proprietate publica/ 06.11.
Hotarirea 87
aprobare Regulament de inchiriere a bunurilor proprietate publica/ 06.11.
Hotarirea 88
aprobare inchiriere spatii/ 06.11.
Hotarirea 89
aprobare trecere din domeniul privat in domeniul public a unor imobile/ 06.11.
Hotarirea 90
modificare H.C.L. 33 din 25.03.2019/ 06.11.
Hotarirea 91
revocare H.C.L. nr. 66 din 2019/ 12.12.
Hotarirea 92
revocare H.C.L. nr. 67 din 2019/ 12.12.
Hotarirea 93
revocare H.C.L. nr. 68 din 2019/ 12.12.
Hotarirea 94
rectificare bugetara/ 12.12.
Hotarirea 95
aprobare cont de executie/ 12.12.
Hotarirea 96
darea in administrare a terenurilor si cladirilor in acre isi desfasoara activitatea unitatile de invatamint preuniversitar din comuna Jegalia/ 12.12.
Hotarirea 97
stabilire taxe si impozite locale pentru anul 2020/ 12.12.
Hotarirea 98
aprobare Regulament propriu/12.12.
Hotarirea 99
aprobare R.O.F. a activitatii de voluntariat din cadru primariei Jegalia cf. L 78 din 2014/ 12.12.
Hotarirea 100
alegere presedinte de sedinta/ 12.12.
Hotarirea 101
rectificare bugetara/ 20.12.
Hotarirea 102
aprobare retea scolara pe raza comunei Jefgalia/20.12.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

Acest site se conformeaza cu urmatoarele standarde: