ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Despre noi Primar si Consiliul Local Hotariri Hotariri C.L.
Actiuni document

Hotariri C.L.

In sus cu un nivel

anul 2020.

Hotarirea 1
acoperire definitiva din excedent bugetar a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2019/ 09.01.
Hotarirea 2
prelungire contract de concesiune/ 20.01.
Hotarirea 3
aprobare Plan de amenajament pastoral/ 20.01.
Hotarirea 4
aprobare mod de intocmire a R. A./ 20.01.
Hotarirea 5
aprobare inchiriere teren in suprafata de 541 m.p./ 20.01.
Hotarirea 6
aprobare realizare obiectiv de investitii "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Camin cultural"/ 20.01.
Hotarirea 7
aprobare buget pe 2020 si estimari 2021- 2023/ 19.02.
Hotarirea 8
transformare functie publica vacanta de executie si aprobare stat de functii/ 19.02.
Hotarirea 9
aprobare plan de actiuni si lucrarir de interes local ptr. persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social cf. L. 416/ 19.02.
Hotarirea 10
insusirea analizei stadiului de inscriere a datelor in R. A. pe semestrul II- 2019/ 19.02.
Hotarirea 11
aprobare raport asupra activitatii desfasurate de asistentii personali pe semestrul II- 2019/ 19.02.
Hotarirea 12
aprobare raport de evaluare a activitatii Comitetului Local ptr. Situatii de Urgenta in anul 2019/ 19.02.
Hotarirea 13
aprobare realizare proiect "PHOENIX- Centru de recreere si tratare a copiilor si tinerilor cu dizabilitati si/ sau victime ale abuzurilor/ 19.02.
Hotarirea 14
modificare tarife practicate de Soc. R.E.R. Ecologic Service Bucuresti REBU S.A./ 19.02.
Hotarirea 15
delegare competente catre A.D.I. ECOMANAGEMENT SALUBRIS de a incheia contracte in nume si pentru comuna Jegalia/ 19.02.
Hotarirea 16
propunere de acordare calificativ Foarte Bine pentru indeplinirea obiectivelor si a criteriilor de performanta profesionala individuala a d- lui Nelu RADU, secretar general al comunei Jegalia/ 19.02.
Hotarirea 17
aprobare mod folosinta si exploatare a islazului comunal/ 28.02.
Hotarirea 18
privind aprobare deviz general actualizat obiectiv de investitii- "Modernizare drumuri de interes local, com. Jegalia"/ 26.03.
Hotarirea 19
trnasformare f- tie publica vacanta de executie si aprobare organigaram si stat de f- tii/ 26.03.
Hotarirea 20
atestare apartenenta la domeniul privat al comunei Jegalia a suprafetei de 929 m.p., teren intravilan/ 26.03.
Hotarirea 21
alegere presedinte de sedinta/ aprilie- iunie 2020/ 26.03.
Hotarirea 22
privind completare R.O.F. al comunei Jegalia/ 26.03.
Hotarirea 23
aprobare utilizare sume din excedentul bugetar al anilor anteriori pe TRIM. II 2020/ 24.04.
Hotarirea 24
rectificarea bugetului local pe TRIM. II- 2020/ 24.04.
Hotarirea 25
aprobare cont de executie al bugetului local, partial, la 31.03.2020/ 24.04.
Hotarirea 26
privind inregeistrarea in sistemul national electronic on- line de plata a impozitelor si taxelor utilizind cardul bancar/ 24.04.
Hotarirea 27
privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021/ 24.04.
Hotarirea 28
privind aprobare incheiere act aditional nr. 1 la contractul de inchiriere nr. 1 din 12.04.2017/ 24.04.
Hotarirea 29
aprobare incheiere act aditional nr. 1 la contractul de inchiriere nr. 2 din 12.04.2017/ 24.04.
Hotarirea 30
privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii “C.N.1.” S.A., a amplasamentului (asez4mant cultural si teren), situat in comuna Jeg€lia, sat Jegalia, Str. Soseaua Calarasi-Fetesti nr. 33, judetul Calarasi si aflat in administrarea Consiliului local Jegalia si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ,Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Camin cultural pe Soseaua Calarasi-Fetesti nr. 33 in comuna Jegalia, sat Jegalia,judetul Calarasi”/ 24.04.
Hotarirea 31
privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetului local pe anul 2019/ 24.04.
Hotarirea 32
privind rectificarea bugetului local pe TRIM. II- 2020/ 27.05.
Hotarirea 33
privind atestarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Jegalia/ 27.05.
Hotarirea 34
aprobare incheiere act aditional nr. 4 la contractul de inchiriere nr. 1 din 29.04.2014/ 27.05.
Hotarirea 35
aprobare incheiere act aditional nr. 5 la contractul de inchiriere nr. 2 din 29.04.2014/ 27.05.
Hotarirea 36
modificare organigrama si stat de functii/ 27.05.
Hotarirea 37
rectificarea bugetului local pe TRIM. II- 2020/ 03.06.
Hotarirea 38
privind aprobare deviz general actualizat si a cofinantarii obiectivului de investitii "CENTRU MULTIFUNCTIONAL- COMPLEX PESCARESC PENTRU EDUCATIE SI RECREERE" in urma finalizarii Proiectului tehnic si a Documentatiei de atribuire/ 05.06.
Hotarirea 41
privind rectificarea bugetului local pentru TRIM. III- 2020/ 14.07.
Hotarirea 42
privind modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului local al comunei Jegălia nr. 90/06.11.2019 privind aprobarea solicitării de trecere unui imobil aflat în domeniul public al Statului român și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială Ialomița –Călmățui, Unitatea de Administrare Călărași- în domeniul public al Comunei Jegălia, județul Călărași/ 14.07.
Hotarirea 43
aprobare realizare proiect "CONSTRUIRE PIETONAL STRADA PROGRESULUI"/ 14.07.
Hotarirea 44
privind aprobare deviz general actualizat si a cofinantarii obiectivului de investitii "CENTRU MULTIFUNCTIONAL- COMPLEX PESCARESC PENTRU EDUCATIE SI RECREERE"/ 14.07.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

Acest site se conformeaza cu urmatoarele standarde: