ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Despre noi Primar si Consiliul Local Hotariri Hotariri C.L.
Actiuni document

Hotariri C.L.

In sus cu un nivel

anul 2018.

Hotarirea 1
aprobare buget pentru anul 2018 si estimari pentru 2019 si 2020/ 09.02.
Hotarirea 2
aprobare utilizare sume din excedent/ 09.02.
Hotarirea 3
aprobare asistenti sociali/ 09.02.
Hotarirea 4
aprobare organigrama si stat de functii/ 09.02.
Hotarirea 5
aprobare Plan de actiune si lucrari de interes local/ 09.02.
Hotarirea 6
aprobare aderare/ 09.02.
hotarirea 7
stabilire domenii servicii publice/ 09.02.
Hotarirea 11
stabilire indemnizatie de sedinta/ 09.02.
Hotarirea 12
rectificare buget local/ 09.02.
Hotarirea 13
aprobare studiu de fezabilitate/ 09.02.
Hotarirea 14
aprobare decontare cheltuieli cadre didactice/ 09.02.
Hotarirea 16
privind modificarea H.C.L. 23 din 1999/ 27.03;
Hotarirea 18
privind modul de intocmire al R. A./ 27.03;
Hotarirea 24
privind aprobarea taierii de arbori/ 27.04;
Hotarirea 40
aprobare cont de executie/ 26.07;
Hotarirea 42
aprobare proiect "Constructii gradinite Regiunea Sud- Muntenia".
Hotarirea 44
privind aprobare P.U.G. si Regulamentului Local de Urbanism/ 21.08;
Hotarirea 51
privind angajamentul C.L. cu privire la obiectivul "Modernizare drumuri de interes local, comuna Jegalia"/ 21.08;
Hotarirea 52
acordare de mandat special/ 21.08;
Hotarirea 55
aprobare valoare de investitie proiect/ 19.09;
Hotarirea 56
aprobare realizare proiect "Complex pentru recreere si pescuit in comuna Jegalia"/ 19.09;
Hotarirea 59
insusirea analizei stadiului de inscriere a datelor in R. A. pe smestrul I- 2018/ 19.09;
Hotarirea 63
aprobare studiu de fezabilitate/ 19.09;
Hotarirea 64
aprobare deviz general actualizat/ 26.09;
Hotarirea 65
aprobare realizare obiectiv de investitii "Modernizare drumuri de interes local in comuna Jegalia"/ 26.09;
Hotarirea 69
aprobare indicatori actualizati/ 25.10;
Hotarirea 70
aprobarea de indicatori actualizati/ 25.10;
Hotarirea 75
rectificare buget local/ 29.11.
Hotarirea 77
aprobare deviz general actualizat- "Amenajare unitate sanitara in sat Iezeru, comuna Jegalia"/ 29.11.
Hotarirea 78
privind impozite si taxe pentru anul 2019/ 18.12.
Hotarirea 80
acodare de mandat special/ 18.12.
Hotarirea 82
privind alegere presedinte de sedinta/ 18.12.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

Acest site se conformeaza cu urmatoarele standarde: