Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Consiliul local Hotariri Hotariri C.L.
Actiuni document

Hotariri C.L.

In sus cu un nivel

anul 2019.

Hotarirea 1
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici/ 11.01.
Hotarirea 3
privind aprobare retea scolara pentru anul scolar 2019- 2020/ 31.01.
Hotarirea 4
aprobare plan de actiuni si lucrari de interes local ptr. pers. apte de munca beneficiare de L. 416 din 2001/ 31.01.
Hotarirea 5
privind aprobare concesionare prin metoda directa a unui teren/ 31.01.
Hotarirea 7
privind insusirea analizei stadiului de inscriere in R.A./ 31.01.
Hotarirea 10
actualizare Plan de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Jegalia/ 31.01.
Hotarirea 12
aprobare deviz general actualizat si a cofinantarii unui obiectiv de investitii/ 25.02.
Hotarirea 13
aprobare deviz general actualizat obiectiv de investitii "Modernizare drumuri de interes local"/ 25.02.
Hotarirea 14
modificare contract de concesiune/ 25.02.
Hotarirea 15
privind incetare prin renuntare la contract de concesiune/ 25.02.
Hotarirea 16
privind declararea unui teren intravilan de 7196 m.p./ 25.02.
Hotarirea 17
privind incetare contract de concesiune/ 25.02.
Hotarirea 18
modificare H.C.L. 23 din 1999/ 25.02.
Hotarirea 19
privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2859 din 03.07.2012/ 25.02.
Hotarirea 20
aprobare concesionare spatiu cu destinatia cabinet medical/ 25.02.
Hotarirea 23
aprobare dezmembrare in doua loturi a unui imobil- teren intravilan/ 25.02.
Hotarirea 24
aprobare dezmembrare in doua loturi a unui imobil- teren intravilan/ 25.02.
Hotarirea 25
modificare organigrama/ 25.02.
Hotarirea 26
aprobare concesionare prin licitatie publica deschisa asuprafetei de 1281 m.p./ 25.03.
Hotarirea 27
aprobare incheiere acord/25.03.
Hotarirea 28
prelungire contract de inchiriere nr. 1 din 29.04.2014/ 25.03.
Hotarirea 29
prelungire contract de inchiriere nr.2 din 29.04.2014/ 25.03.
Hotarirea 30
infiintare retea de distributie gaze/ 25.03.
Hotarirea 31
privind neasumarea responsabilitatii/25.03.
Hotarirea 32
privind alegerea presedintelui de sedinta/ 25.03.
Hotarirea 33
aprobare solicitare transmitere imobil/ 25.03.
Hotarirea 34
aprobare asociere in parteneriat a comunei Jegalia cu A.J.V.P.S. Calarasi ptr. implementare proiect "CENTRU MULTIFUNCTIONAL/ COMPLEX PESCARESC PENTRU EDUCATIE SI RECREEERE"/25.03.
Hotarirea 35
aprobare depunere spre finantare proiect: "CENTRU MULTIFUNCTIONAL/ COMPLEX PESCARESC PENTRU EDUCATIE SI RECREERE"/ 25.03.
Hotarirea 36
aprobare studiu de fezabilitate- "CENTRU MULTIFUNCTIONAL/ COMPLEX PESCARESC PENTRU EDUCATIE SI RECREERE"/ 25.03.
Hotarirea 37
aprobare si finantare proiect- "CENTRU MULTIFUNCTIONAL/ COMPLEX PESCARESC PENTRU EDUCATIE SI RECREERE"/ 25.03.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

Acest site se conformeaza cu urmatoarele standarde: